The Symbolic Life – 1st attack – dateline Feb 11, 2012

Author: ; Published: Mar 2, 2012; Category: Philosophical Musings, the Symbolic Life; Tags: None; No Comments

1st attack

 

Tot anava bé. Jo estava en aquest estat de “felicitat i concentrada energia on estic vivint aquests dies”….

Inclús al matí havia notat com de la ferida havia sortit espontaneament aigua clara que vaig sentir que em corria per tot el coll. Ho vaig notar com una benedicció. I és clar: era el trencament d’aigues que anunciaven el meu nou naixement …….

De tota manera, sentia que havíem de trucar al metge per dir-li-ho. Aixi ho vam fer i vam anar a l’hospital. El Dr. Phil va tornar a cosir la ferida. No fos cas que s’escampés. Però tot va anar bé. i Vam poder tornar a casa de seguida.

 

Al vespre, eren cap allà les 9PM….. llavors si, que vaig entrar en un panic i vaig pensar:

Seré capaç de tornar a naixer o no?

Es clar aquesta és la pregunta, la tensió que es posa en evidència cada nou aniversari……

Va de vida? o va de mort? I, crec, que aquest és el motiu pel qual ho celebrem amb amics cada any. Pero com tots tenim la nostra vida, les nostres preocupacions…… es passa d’una manera, diguem-ne, més mundana….. però aquest any per a mi, era molt, molt real………

 

Al cap d’uns minuts el Ron amb el seu ”sagrat sentit comu” diu:

Espera, espera…… tú vas neixer a Barcelona a les 2:15 AM, no?

Doncs, ja has nascut perquè a BCN ja són les 6 del mati…..

 

A partir d’aquell moment tota l’energia va canviar… la casa es va omplir de bombolles i de relaxacio…. la bebe de 56 anys ja havia nascut………..

1st attack – dateline February 11th, 2012

 

Everything was going well. I was in this state of ” Focused happiness and energy”  where I live these days” ….

During the morning I noticed how clear water had spontaneously come from the wound (the incision for the brain surgery). I felt It running down my neck. It felt like a blessing. And of course: the breach of waters was announcing my new birth …….

However I felt that we had to call the doctor to tell him so. So we did and we went to the hospital. Dr. Phil (the neurosurgeon) returned to sew the wound again before it spread furhter apart. But all went well. We could go home again and I was safe..

 

In the evening, at around 9 PM …..  I got into a panic and I thought:

Will I be able to be born again or not? Am I going to make it?

Of course this is the question, the tension that reveals itself each birthday ……

Is this one about Life or is it about Death? And I think that this is why we celebrate it every year with friends. But as we all have our life, our concerns ……everything happens  in a more mundane way ….. but for me this year the question was very, very real ………

 

After a few a minutes……Ron asked,  “You were born in Barcelona at 2:15 AM, right?

Well, since you were born in Barcelona……. over there it’s  already 6 in the morning …..

Happy Birthday! You were already born, my dear!!!!!”

 

From that moment all the energy changed … the house was filled with champagne bubbles and relaxation …. the baby had been born 56 years ago ………..

Share:
 • Print
 • email
 • Add to favorites
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Faves
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Live
 • Mixx
 • Netvibes
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Yahoo! Buzz

Leave a Reply